Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Πάγκος άρσης βαρών ρυθμιζόμενος.

Πάγκος άρσης βαρών ρυθμιζόμενος.

Τραπέζι Ping - Pong Fun μπλε


Αναδιπλούμενος πάγκος κοιλιακών

Αναδιπλούμενος πάγκος κοιλιακών.

Τραμπολίνο για Medicine Balls

Τραμπολίνο για ασκήσεις με Medicine Balls
Βάρος: 12,5Kg
Διαστάσεις: 73x70x150cm